Türkiye Cumhuriyeti

Nahçıvan Başkonsolosluğu

Bilgi Notları

Konsolosluk İşlemleri Hakkında Bilgiler, 24.01.2017

 


VATANDAŞLARIMIZIN DİKKATİNE !


Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ne 10 günden fazla kalmak üzere gelen vatandaşlarımızın giriş yaptıkları tarihten itibaren 10 gün içerisinde Devlet Migrasya Hizmeti’ne başvurmak suretiyle adres kaydı yaptırmaları gerekmektedir. Aksi takdirde ülkeden çıkarken 400 Manata varan para cezası uygulanmaktadır.


ÇALIŞMA BELGELERİ

 Soru: İşverenlere çalışma belgesi düzenlenebilmesi için gerekli olan belgeler nelerdir?

 Cevap:

-Çalışma belgesi müracaat formu

-Pasaportun işlem gören sayfalarının fotokopisi

-Yıllık işgüzar vizesi ve ikamet fotokopisi

-Şirket şahadetnamesi

 Not: Yıllık işgüzar vizesi bulunmayanların müracaatları kabul edilmemektedir.

 

 Soru: İşçilere çalışma belgesi düzenlenebilmesi için gerekli olan belgeler nelerdir?

 Cevap:

-Çalışma belgesi müracaat formu

-Pasaportunun işlem gören sayfalarının fotokopisi

-Yıllık işgüzar vizesi ve ikamet fotokopisi

-İşyeri görev yazısı

-Şirket Şahadetnamesi

 

Not: Yıllık işgüzar vizesi bulunmayanların müracaatları kabul edilmemektedir.

 

VATANDAŞLIK BAŞVURULARI

 Soru: Yabancıların T.C. vatandaşlığını kazanabilmesinin şartları nelerdir?

 Cevap: Aşağıda belirtilen koşullar yerine getirildiği takdirde Türk vatandaşlığına müracaat edebilirsiniz:

1)      Türk vatandaşıyla evli olmanız (evlilik tarihinden 3 yıl sonra müracaat edebilirsiniz)

2)      Türkiye’de kanuni olarak (oturma veya çalışma izni, ikamet teskeresi) kesintisiz 5 yıl ikamet etmeniz (başvuru için aranan ikamet süresi içinde toplam altı ayı geçmemek üzere Türkiye dışında bulunulabilir)     

Türkiye'de doğan ve yabancı ana ve babasından dolayı doğumla herhangi bir ülkenin vatandaşlığını kazanamayan çocuk, doğumdan itibaren Türk vatandaşıdır.

Bir Türk vatandaşı tarafından evlat edinilen ergin olmayan kişi ilgili makamlarca uygun görüldüğü takdirde, karar tarihinden itibaren Türk vatandaşlığını kazanabilir.

 

Soru: T.C. vatandaşlığına geçmek için hangi belgeler gereklidir?

 Cevap:

-T.C. vatandaşının nüfus kayıt örneğinin aslı ve nüfus cüzdanı ve fotokopisi

-Yabancı vatandaşın şahsiyet vesikasının noterden tercümesi ve fotokopisi

-Varsa çocuklarının nüfus cüzdanları ve fotokopileri

-Uluslararası aile cüzdanın aslı ve fotokopisi

-Başvuru sahibinin 2 adet fotoğrafı

Sözkonusu belgelerle Başkonsolosluğumuz Konsolosluk Şubesine müracaat edilir ve mülakat için randevu verilir.

 

Soru: T.C. vatandaşlığından hangi şartlar altında çıkılır?

Cevap: Türk vatandaşlığından çıkmak için izin isteyen kişilere aşağıdaki şartları taşımaları halinde Bakanlıkça çıkma izni veya çıkma belgesi verilebilir.

 -  Ergin ve ayırt etme gücüne sahip olmak

-  Yabancı bir devlet vatandaşlığını kazanmış olmak veya kazanacağına ilişkin inandırıcı belirtiler bulunmak

-  Herhangi bir suç veya askerlik hizmeti nedeniyle aranan kişilerden olmamak

-  Hakkında herhangi bir mali ve cezai tahdit bulunmamak

 

ASKERLİK İŞLEMLERİ


Soru: Dövizle askerliğe hak kazanabilmenin şartları nelerdir?

 Cevap:

Dövizle askerliğe hak kazanabilmek için yurt dışında (çalışma ve oturma iznine sahip olarak) 3 yıl, 1.095 gün bir fiil bulunmak gerekmektedir. Türkiye’de geçirilen günler bu süreye dahil edilmemektedir. Tecil süresi 1 yıl olup, tecil süresinin yarısından fazlasını (180 gün) Türkiye’de geçirdiği tespit edilenlerin erteleme ve 1.095 günü doldurmamışsa dövizle askerlik yapma hakkı kalmamaktadır.

 

Soru: İlk askerlik tescili için gerekli belgeler nelerdir?

 Cevap:

-İkişer adet çalışma (ferdi icaze) ve oturma izni aslı ve fotokopileri,

-İki adet tescil dilekçesi, 4 adet vesikalık fotoğraf,

-İki adet pasaport ve nüfus cüzdanı fotokopileri  (pasaportunun işlem görmüş sayfaların mümkünse aynı kâğıda küçültülmüş olması tercih edilmektedir.)

-İki adet işyeri görev yazısı (işyeri sahipleri için gerekmiyor) iki adet işyeri tescil belgesi (şahadetname)

-iki adet vergi yazısı (Şirketin faaliyetinin devam ettiğini gösterir belgesi)

-İki adet iş sözleşmesi, işyeri sahipleri için gerekmiyor (Noterden Türkçe tercümeli ve tasdikli, bir asıl ve bir suret)

- İki adet işyerinden verilen belgelerinizi (işyeri görev yazısı ve sözleşme) imzalayan şahsın şirketi temsil etmeye yetkili olduğunu gösteren belge (Şirket Nizamnamesi)

- Üniversite mezunu iseniz Askerlik Şubesinden yedek subay aday olarak karar aldırdığınız gösterir belge (Azarbaycan’dan mezun olanlar için diploma ve denklik belgesi fotokopisi)

- İki adet Azer Sosyal Yardım Fonuna yatırılan sigorta prim makbuzu örneği

 Not: Erteleme işlemleri en fazla 1 yıllık olup, 20 yaşından gün almayanlar için yapılamaz.

 

Soru: Müteakip askerlik tescili için gerekli belgeler nelerdir?

 Cevap:

Halen aynı işyerinde çalışıyor olmanız durumunda;

 -İki adet işyeri görev yazısı (işyeri sahiplerinin dilekçelerini, firmalarının antetli kağıdında yazmaları ve mühürlemeleri gerekmektedir.)

-İki adet vergi yazısı (orijinalinin görülmesi kaydıyla, fotokopisi)

-İki adet çalışma izni ve oturum fotokopisi

-İki adet pasaport fotokopisi (işlem gören bütün sayfalar küçültülmüş olarak)

-İki adet sigorta prim makbuzu, iki adet resim

-Bir adet yurda giriş-çıkış tarihlerinin beyanı listesi (son tecil tarihinizden bu güne kadar olanlara tarih sırasına göre numaralandırılarak yazılacak)

 

Not: İşyeri Değiştirenler: Yukarıdaki belgelere ek olarak yeni işyerleriyle sözleşme nizamname ve şahadetname örneklerini de ibraz edeceklerdir.

 

Soru: Ne zaman müteakip askerlik tecili için başvuru yapabilirim?

Cevap: Tecil bitiş  tarihinizden en erken bir ay önce yeniden tecil işlemi için başvuruda bulunabilirsiniz.

 

Soru: Askerlik tecilimi yaptırdım ve iş nedeniyle farklı ülkelerde çalışmalarıma devam etmekteyim. Çalışma ve oturum izni aldığım süre zarfında izinleri aldığım ülke dışında başka bir ülkede (Türkiye hariç) bulunmamın dövizli askerlik için sayılan günlere etki eder mi?
Örneğin halihazirda Azerbaycan’da 1 yıllık çalışma ve oturum iznim var. Bu izinler suresinde, 2 ay Katar'da bulunmamın askerlik günlerine etkisi var mı?

Cevap: Çalışma veya oturma izninizin bulunduğu yabancı ülke dışında 1 aydan fazla ikamet edeceğiniz yabancı ülkenin çalışma veya oturma iznini almanız gerekmektedir.

 

 E – PASAPORT İŞLEMLERİ
 
Soru: E –pasaport başvurusu için neler gereklidir?

Cevap:

- Varsa Eski pasaport

-Nüfus cüzdanı

-İki adet fotoğraf ( beyaz fonlu, 5x6)

-Harç (Süresine göre değişmektedir.)

 

 Soru: 18 yaşından küçükler için pasaport nasıl çıkartılır?

Cevap:

-Eski pasaport

-Nüfus cüzdanı

-İki adet fotoğraf ( beyaz fonlu, 5x6)

-Harç

-Anne ve babanın çocuğu ile birlikte müracaat etmesi gerekmektedir.

Çocuğun anne ve babasından herhangi birisi başvuru sırasında gelemeyecek ise, Muvafakatname ile başvuru yapılması gerekmektedir.

Mahkemeye intikal etmiş durumlarda Mahkeme kararının tasdikli aslı şarttır.

 

Soru: Pasaport kaybedildiğinde yapılması gereken işlemler nelerdir?

Cevap: Başkonsolosluğumuza doğrudan müracaat edilebilir. Kimliği ispat edici belgelerin (nüfus cüzdanı, ehliyet, eski pasaport vb.) işlemleri kolaylaştıracaktır.

 

Soru: Pasaportlar ne kadar sürede teslim edilmektedir.

Cevap: Tanzimle ilgili herhangi bir teknik sorun yaşanmadığı takdirde başvuru tarihinden itibaren 15-20 gün içerisinde Konsolosluk Şubemiz tarafından pasaportlar teslim edilebilmektedir.

 

Soru: Süresi biten pasaportumu uzatabilir miyim?

Cevap: Süresi biten pasaportlar için uzatma yapılmamaktadır. Yeni pasaport için müracaat edilmesi gerekmektedir.

 

Soru: 18 yaşından küçük çocuğumu kendi pasaportuma kaydettirebilir miyim?

Cevap: Anne veya babanın pasaportuna çocukların kaydı yapılmasına ilişkin uygulama sona ermiştir. Her T.C. vatandaşına ayrı pasaport tanzim edilmesi uygulamasına geçilmiştir.

 
 

DOĞUM

 Soru: Doğum tescil işlemleri için neler gereklidir?
Cevap:

-Hastaneden doğum şahadetnamesi

-Evlenme cüzdanı ve fotokopisi

-Anne ve babanın kimlik ve kimlik fotokopileri

-İstenilen belgelerle eşlerden birisi müracaat edebilir.


NÜFUS 

Soru: Nüfus cüzdanı kaybedildiğinde yeniden başvuru esnasında talep edilen belgeler nelerdir?
Cevap:

- Şehir polis idarelerinden alınacak kayıp nüfus cüzdanı yazısı

- Bir adet 3x4 ebadında vesikalık fotoğraf.

- T.C. vatandaşı olduğunuzu belgeleyen bir kimlik

Soru: Evlilik dışı olan çocuğumun tescil işlemleri için neler gereklidir?

 Cevap: Anne T.C. vatandaşı ise hastaneden alınan doğum belgesi ve annenin T.C. vatandaşı olduğunu ispata yarar belge yeterlidir. Baba T.C. vatandaşı ise, anne ve babanın beyanı ile babalığı tanıma senedi gerekmektedir.

 Not: Evlilik dışı olan çocuk, çocuğun annesiyle veya babasıyla sonradan evlenilmesi durumunda evlilik içinde tescil ediliyormuş gibi işlem görür.

 

Soru: Babalığı tanıma senedi nasıl düzenlenir?

Cevap: Babalığı tanıma senedi düzenlenebilmesi için aşağıda belirtilen belgelerle Konsolosluk Şubemize müracaat edilmesi gerekmektedir.

-          Çocuğun hastaneden alınan doğum belgesi,

-          Çocuğun doğum şahadetnamesi,

-          Babalığın muayyen edildiğine dair şahadetname,

-          Annenin doğum şahadetnamesi

-          Annenin bekâr olduğunu gösteren belge (form 14)

 

Not: Başka bir dilde olan belgelerin noter tasdikli sureti gerekmektedir.EVLİLİK

Soru: Yurtdışında evlilik işlemleri için istenilen belgeler nelerdir?

Cevap:

-T.C. vatandaşının Türkiye’de bağlı bulunduğu kurumdan evlenme ehliyet belgesi (nüfus kayıt örneği de olabilir)

-Yabancı vatandaşın kendi kurumlarından;

Forma 14

Şahsiyet vesikası

Doğum şahadetnamesi

Yabancı makamlar önünde evlenen vatandaşlarımızın, yabancı eşin bekârlık belgesi, şahsiyet vesikası, doğum şahadetnamesi ve nikâh şahadetnamesi ile bunların tercümeleri ile birlikte evlilik tescili için 30 gün içinde Başkonsolosluğumuza başvurmaları gerekmektedir. 30 gün içinde tescil için başvurmayan vatandaşlarımızdan 50 TL gecikme cezası tahsil edilmektedir. Bu ceza kesildiği tarih itibariyle T.C. Merkez Bankası Efektif Alış Kuru üzerinden ABD Dolarına çevrilerek tahsil edilmektedir. Peşin ödemelerde %25 indirim uygulanmaktadır.

 

Soru: Evlilik tescil işlemi ne kadar sürmektedir?

Cevap: Başvuru günü tescil edilmektedir.

 

Soru: Başkonsoloslukta evlenmenin koşulları nedir?

Cevap: T.C. Başkonsolosluğunda evlenebilmek için çiftlerden her ikisinin de T.C. vatandaşı olması gerekmektedir. T.C. vatandaşı olan çiftin evlendirme işlemi için önceden Konsolosluk Şubemizi arayarak randevu alması gerekmektedir.VİZE İŞLEMLERİ

 Çalışma vizesi başvuruları hariç diğer bütün vize başvurularında yabancı vatandaşların kalacakları süreyi kapsayan sağlık sigortası yaptırmış olmaları gerekmektedir. Bu itibarla 6458 sayılı Kanunun sağlık sigortalarına ilişkin hükmü gereği ülkemize gelmek üzere vize başvurusu yapacak yabancılardan aşağıda belirtilen asgari koşulları kapsayan sağlık sigortası talep edilecektir.

- Ani rahatsızlık ve hastalıklara ilişkin tıbbi tedavi teminatı (Asgari teminat limiti 30.000 Euro),

- Sigortalının, tedavinin verilebileceği en yakın sağlık kuruluşuna seyahati veya nakli,

- Sigortalının taburcu olduktan sonra ikamet adresine nakli,

- Vefat eden sigortalının nakli,

Soru: Çalışma vizesi için hangi belgeler talep edilmektedir?
Cevap:

Form

Pasaport

İş sözleşmesi

Şirket Yazısı (T.C.Nahçıvan Başkonsolosluğuna hitaben)

Şirket yetkilisine ait imza sirküleri 

Şirket Ticaret Sicil Gazetesi örneği

Not: Çalışma Vizesi için başvuran kişiye Başkonsolosluğumuzca referans numarası verilmektedir. Sözkonusu numara ile sözleşme yaptığı şirket yetkilisinin vize başvurusunda bulunan kişi adına 10 iş günü içerisinde www.csgb.gov.tr adresinden müracaat etmesi gerekmektedir.

Başkonsolosluğumuz aracılığıyla yapılan başvurularda çalışma izin belgesi ve İkamet Tezkeresi harcı olarak 721 ABD Doları tutarı tahsil edilmektedir.

 

Soru: Aile birleşimi vizesi için hangi belgeler talep edilmektedir?

Cevap: Türkiye’de ikamet eden kişinin birinci derecede akraba olması şarttır.

Türkiye’de ikamet eden kişinin Noter tasdikli davetiyesi ve ikamet teskeresi fotokopisi

Pasaport

 

Soru: Taşımacılık/Şoför vizesi için hangi belgeler talep edilmektedir?


Cevap: Ehliyet, Şahsiyet Vesikası, Taşımacılık yaptığına dair Nakliyat Nazırlığından alınacak belge

 

Soru: Türk vatandaşları ile evli olan Azerbaycan vatandaşlarının vize başvurusu nasıl yapılmaktadır?


Cevap: Türkiye’de bulunan Azerbaycan vatandaşlarının Türkiye’ ye girişlerinde herhangi bir giriş yasağı yok ise, Türkiye’ye geldikleri ilk bir ay içerisinde ikamet edecekleri şehrin EGM (Emniyet Genel Müdürlüğü) Yabancılar Polis İdaresine müracaat ederek, evliliklerinden dolayı ikamet tezkeresi almak zorundadırlar. Haklarında giriş yasağı bulunanların ise yasaklarını kaldırılması için Başkonsolosluğumuza müracaat etmesi gerekmektedir. Yasağın kaldırılması süreci yaklaşık 2 ay kadar sürebilmektedir.

 

Soru: T.C. vatandaşlarının Azerbaycan’a vize başvurusu konusunda dikkat etmesi gerekenler nelerdir?

Cevap:

- Azerbaycan’a girecek T.C. vatandaşları havaalanında ve gümrük kapılarında 12 Dolar karşılığı (2 adet fotoğraf ve başvuru formu ile) 60 günlük vize alabilirler. Üç günden fazla kalmak üzere Nahçıvan’a gelen vatandaşlarımızın giriş yaptıkları tarihten itibaren üç gün içerisinde (bu üç günün bitişi hafta sonuna denk gelse dahi) Devlet Migrasya Hizmeti’ne (hafta sonu nöbetçiler bulunmaktadır.) başvurmak suretiyle adres kaydı yaptırmaları gerekmektedir. Aksi takdirde ülkeden çıkarken 400 Manata varan para cezası uygulanmaktadır.

Vatandaşlarımız Sederek Gümrük Kapısı ile Nahçıvan Havaalanında 24 saat boyunca vize alabilmektedirler. Öte yandan İran üzerinden Culfa Gümrük Kapısı’nı kullanarak Nahçıvan’a giriş yapmak isteyen vatandaşlarımıza Nahçıvan makamlarınca akşam 20.00’a kadar vize verilebilmektedir. Vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için bu hususu dikkate almalarında yarar görülmektedir.

 

Soru: Azerbaycan’da ikamet eden ve çalışan, vize gereken diğer yabancı ülke vatandaşlarının vize müracaatları sırasında talep edilen belgeler nelerdir?

Cevap:

- Çalıştıkları şirketten görev yazısı

- Oturma ve çalışma izinleri

- Pasaport ve fotokopisi

- 1 adet resim (3x4)

- Müracaat formu doldurulması gerekmektedir.

- Türkiye’de davet eden şirket mektubu

- Turizm amaçlı ise otel rezervasyonu ve gidiş-dönüş uçak bileti

 

Eğitim – Öğrenim-Doktora-Staj kursu vizeleri:

 - Eğitim – Öğrenim-Doktora -Staj kursu vizeleri için Türkiye’de başvurdukları üniversitelerden ve diğer resmi kurum kuruluşlardan alacakları kabul belgelerini ibraz etmeleri halinde gerekli vize işlemleri yapılacaktır.

Not: Türkiye’de uzun süreli ikamet almak için (en fazla 1 yıl) aşağıda belirtilen hususların olması şartı aranmaktadır.

1)      Türk vatandaşı ile evli

2)      Üniversite öğrencisi

3)      Çalışma izni (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan)

 


NOTER İŞLEMLERİ

1 Vekâletnameler

 Vekâletname işlemlerinde aşağıdaki belgelere ihtiyaç bulunmaktadır.

- Pasaport ve/ya nüfus cüzdanı

- Vekil tayin edilecek kişinin nüfus bilgileri

- Tapu, her türlü gayrimenkul alış-satış, miras-intikal, avukat, boşanma, her türlü mahkeme ile ilgili işlemler ile bankalarda yapılacak işlemlere ilişkin vekâletlerde müracaat edenin iki adet fotoğrafı gerekmektedir.

 

2- Muvafakatname

18 yaşından küçük çocukların pasaport işlemlerinde EGM (Emniyet Genel Müdürlüğü) pasaport şubelerinde anne ve babanın muvafakatine ihtiyaç duyulmaktadır. İşlem sırasında eşlerden birisi yoksa noterden ya da konsolosluklardan alınacak muvafakatname talep edilir. Muvafakatname işlemi için müracaat eden anne veya babadan aşağıdaki belgeler talep edilir.

- Müracaat edenin nüfus cüzdanı ve pasaportu

- İki adet fotoğraf

- Muvafakat edilen çocuğun nüfus bilgileri

 

Azerbaycan Makamlarından Alınan Evrak Tasdikleri

 Nahçıvan makamlarından alınan ve Türkiye’ye gönderilecek olan her türlü belgelerin Noter tarafından tercüme ve tasdik edilmesi zorunludur.

 

Tereke İşlemleri ( Yurtdışında vefat eden vatandaşların nakil işlemlerinin yapılması)

 Soru: Nahçıvan’da T.C. vatandaşının vefat etmesi durumunda hangi belgeler gereklidir?
 

Cevap:

- Ölüm raporu

- Bulaşıcı hastalık olmadığına dair rapor

- Pasaport ve nüfus cüzdanının asılları vefat edenin en yakını tarafından konsolosluğa ibraz edilir.